Refundacja kosztów szkoleń

Rejestr Instytucji Szkoleniowych przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy

W marcu 2009r. firma Penta została wpisana do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
Penta Sp. z o.o. została zarejestrowana pod numerem ewidencyjnym 2.22/00069/2011
Wpis aktualizacyjny z dnia z dnia 2011-05-13

Osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy mogą starać się o refundację kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Kursanci zainteresowani tego typu refundacją kosztów powinny zgłosić się do Urzędu Pracy i wyrazić chęć wzięcia udziału w jednym ze szkoleń oferowanych przez CSP.