Sage Connect

Sage Connect

Sage Connect jest funkcjonalnością przeznaczoną do wsparcia współpracy między biurem rachunkowym a jego klientem. Służy do elektronicznej wymiany danych pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Jego największa zaletą (stanowiącą przewagę nad wymianą danych za pomocą poczty elektronicznej) jest obustronna wymiana informacji o statusie dokumentu – klient widzi w swoim programie czy biuro rachunkowe pobrało dokument do systemu księgowego, a biuro rachunkowe widzi w swoim systemie czy klient poprawiał dokument.
Sage Connect kierujemy do biur rachunkowych oraz do firm korzystających z usług biura rachunkowego – każda z tych grup osiągnie inne korzyści. Może być także wykorzystana w wsparciu współpracy w firmie wieloodziałowej.

Najważniejsze cechy i kluczowe funkcjonalności:

 • Wysyłanie dokumentów bezpośrednio z modułu Handel Sprzedaż lub Handel Sprzedaz i Magazyn do programu księgowego za pośrednictwem Sage Connect (w chmurze)
 • Odbieranie i importowanie dokumentów bezpośrednio w Symfonai Finanse i Ksiegowość lub Sage Symfonia Start Małej Księgowości wysłanych za pośrednictwem Sage Connect
 • Wzajemna wymiana statusów dokumentów:
  - w modułach handlowych informacja czy dokument jest wysłany oraz czy został odebrany
  - w Finansach i Ksiegowości i Małej Księgowości informacja czy odebrany dokument został zmieniony lub anulowany lub usunięty w Handlu – co oznacza konieczność aktualizacji danych o tym dokumencie w Finansach i Księgowości lub Małej Księgowości
 • Informowanie i przypominanie użytkownikom Finansów i Ksiegowości i Małej Księgowości o dokumentach oczekujących na pobranie


Korzyści dla biura rachunkowego
+ Usprawnienie obsługi procesu zbierania dokumentów źródłowych od klientów:

 • Klient wysyłając dokumenty elektronicznie może to robić częściej, nie czekając na ostatnią chwilę

+ Oszczędność czasu:

 • Dokumenty wysłane elektronicznie są importowane bezpośrednio do systemu księgowego, co trwa krócej niż wprowadzanie ich ręcznie.
 • Jeśli klient, po wysłaniu dokumentu do biura dokona w nim zmian (np. zauważył, że podczas wprowadzania faktury zakupu wybrał błędny towar), to biuro jest automatycznie informowane o tej zmianie. Klient nie musi dzwonić do księgowej, zajmując jej czas. Ponadto księgowa, aby zaktualizować dane w swoim systemie musi jedynie ponownie pobrać zmieniony dokument.

+ Zmniejszenie ryzyka błędu

 • Ponieważ dokumenty są importowane (a nie wprowadzane ręcznie), zmniejsza się ryzyko pomyłki podczas ich ponownego wprowadzania
 • Biuro rachunkowe otrzymuje zawsze aktualne dane o dokumencie. Jeśli klient poprawi dokument wysłany do biura, którego biuro nie zdążyło jeszcze pobrać, to pobierając dokument system automatycznie wczyta jedynie dane po ostatniej zmianie. Księgowa nie musi się zastanawiać i wyjaśniać co klient zmieniał w międzyczasie oraz która wersja jest aktualna - otrzyma tylko wersję aktualną.

+ Innowacyjność procesów biznesowych (wykorzystanie technologii cloud) – co pozwala na skorzystanie z ulg podatkowych

+ Bezpieczeństwo danych – dokumenty są przesyłane przez Sage Connect – bezpieczne środowisko

 • Do danych mają dostęp konkretni (nazwani) użytkownicy zarówno po stronie klienta, jak i po stronie biura rachunkowego


Korzyści dla klienta biura rachunkowego
+ Usprawnienie obsługi procesu dostarczania dokumentów źródłowych do biura rachunkowego

 • Wysłanie dokumentów zajmuje maksymalnie kilka minut i można to zrobić nie ruszając się ze swojego biura

+ Oszczędność czasu

 • Wysłanie dokumentów zajmuje maksymalnie kilka minut i można to zrobić nie ruszając się ze swojego biura
 • Klient na bieżąco widzi w swoim systemie czy biuro zaczęło już przetwarzać jego dokumenty (pobrało je do systemu księgowego). Nie musi dzwonić do księgowej, jeśli ma potrzebę dokonać zmian w dokumencie.
  - Jeśli dokument nie został jeszcze pobrany przez biuro do systemu księgowego, to po edycji tego dokumentu biuro otrzyma od razu poprawioną wersję
  - Jeśli biuro już pobrało dokument do systemu księgowego, to po edycji zostanie automatycznie poinformowane o tym fakcie i wystarczy że ponownie pobierze dokument, aby zaktualizować swoje dane.

+ Zwiększenie kontroli nad dokumentami

 • Klient widzi w swoim systemie, które dokumenty zostały wysłane, a które zostały odebrane przez biuro.
  - Łatwiej może znaleźć dokumenty nie wysłane.
  - Może również zablokować pracownikom możliwość edycji dokumentów wysłanych.
   

+ Bezpieczeństwo danych – dokumenty są przesyłane przez Sage Connect – bezpieczne środowisko

 • Do danych mają dostęp konkretni (nazwani) użytkownicy zarówno po stronie klienta, jak i po stronie biura rachunkowego