e-Box

e-Box
Optymalizacja kosztów w obszarze operacji elektronicznych
e-Box to pakiet funkcjonalności wspierających operacje elektroniczne. Pomaga obniżyć koszty funkcjonowania firmy i oszczędzić cenny czas. Składa się z aplikacji e-Dokumenty i e-Deklaracje, które zapewniają obsługę e-dokumentów, e-deklaracji oraz e-przelewów.

Definicja
e-Box jest rozszerzeniem dla całej linii Sage Symfonia Start. To pakiet funkcjonalności gwarantujący bezpieczeństwo prawne w obszarze działań/operacji elektronicznych. Jego zawartość stanowią elementy związane z obsługą e-dokumentów, e-deklaracji, e-faktur oraz e-przelewów. Planowany rozwój tego pakietu przewiduje aktualizacje zapewniające poczucie bezpieczeństwa w obszarze operacji elektronicznych poprzez dostosowanie ich do zmian prawnych. Aktualnie w ramach produktu e-Box zawarte są aplikacje: e-Dokumenty i e-Deklaracje, które wymagają odrębnej instalacji i aktywacji.
Produkt jest rozszerzeniem do modułów podstawowych dostępnym bezpłatnie w modelu subskrypcyjnym lub dodatkowo płatnym w modelu licencyjnym.

e-Box Sage Syfonia Start współpracuje tylko z modułami podstawowymi Sage Symfonia Start.
e-Box Sage Symfonia współpracuje z modułami podstawowymi Sage Symfonia oraz modułami Sage Symfonia Start.


Cechy

 • Obsługa procesu obiegu dokumentów elektronicznych, od momentu wystawienia faktury w formie elektronicznej, poprzez jej wysłanie w formie elektronicznej, odebranie potwierdzenia otrzymania.
 • Tworzenie e-deklaracji podatkowej firmy oraz pracowników.
 • Tworzenie e-faktur sprzedaży w jedynym formacie zatwierdzonym przez instytucje rządowe i wysyłanie ich w bezpieczny sposób – zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz z wykorzystaniem szyfrowanych transmisji danych (SSL) we współpracy z miedzyfirmami.pl.
 • Archiwizacja e-faktury sprzedaży i zakupu.
 • Odbieranie e-faktury zakupu.
 • Obsługa płatności elektronicznych: od zlecenia e-przelewu do odebrania wyciągu.
 • Zarządzanie informacją o wyrażonych zgodach lub sprzeciwach na otrzymywanie efaktur.
 • Podpisywanie i wysyłanie e-deklaracji do serwisu Ministerstwa Finansów.
 • Odbieranie z serwisu Ministerstwa Finansów urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO).

Brak limitów stanowisk i limitów dokumentów!

Korzyści

 • Obniżenie kosztów związanych z obsługą i archiwizacją dokumentów (w odniesieniu do dokumentów papierowych).
 • Bezpieczeństwo prawne w e-obszarze – zawartość i rozwój pakietu funkcjonalności e-Box zostały zaplanowane w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo prawne także w e-obszarze.
 • Automatyzacja i uproszczenie procesu składania deklaracji oraz dokonywania operacji bankowych.
 • Oszczędność czasu – skrócenie czasu potrzebnego do przygotowania formularzy podatkowych, przelewów elektronicznych oraz wyciągów bankowych.
 • Bieżący dostęp do informacji na temat statusu sporządzonych deklaracji
 • Bezpieczny obrót fakturami elektronicznymi.