Nasz Bank
Untitled document

Program "Nasz Bank" usprawnia komunikację pomiędzy Systemem SYMFONIA® a bankami obsługującymi rachunki firmowe. Ogromnym atutem aplikacji "Nasz Bank" jest szybsze przesyłanie danych do systemów bankowości elektronicznej. Pomaga unikać błędów, które często towarzyszą ręcznej obsłudze płatności. Aplikacja współpracuje z najbardziej popularnymi w Polsce systemami bankowości elektronicznej. Wszystkie te udogodnienia sprawiają, że obsługa każdej płatności staje się prosta i przyjemna.  
 • Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy Systemem SYMFONIA® a systemem bankowości elektronicznej . Transfer przelewów, list płac, itd. do systemu bankowości elektronicznej danego banku, a następnie pobieranie i wczytywanie wyciągów bankowych do SYMFONII®.
 • Obsługa wszystkich płatności w jednym miejscu. Na podstawie danych pochodzących z poszczególnych działów Firmy tworzone są automatycznie zlecenia dla banków. Następnie, po zatwierdzeniu przez operatora, przekazywane są do systemu bankowego.
 • Szczegółowa dokumentacja wykonanych operacji. Możliwość wykonywania zbiorczych przelewów, z opcją grupowania ich wg kontrahenta czy terminu płatności. Zestawienia wykonanych operacji, po rozliczeniu transakcji dokumentem rejestrowanym w modułach finansowo-księgowych SYMFONII®.
 • Kontrola nad płynnością finansową Firmy. Bieżąca informacja o stanie wszystkich należności i zobowiązań umożliwia zapobiegać ewentualnym zatorom finansowym.
Obsługiwane systemy bankowe:  
 • Multicash - desktopowy system bankowy wykorzystywany przez wiele banków, między innymi np. Fortis Bank i Raiffeisen Bank. Na rynku występują zbliżone funkcjonalnie wersje programu MultiCash różniące się nieznacznie interfejsem użytkownika oraz kodowaniem znaków
 • Videotel - lokalnie instalowany system używany przez dużą liczbę banków, np. KredytBank, Bank czy Śląski.
 • City Direct - Internetowy moduł bankowości elektronicznej pozwalający na zarządzanie własnymi rachunkami klientom Banku Handlowego, AmerBanku i innych. Jeden z najbardziej rozpowszechnionych obecnie systemów na rynku.
 • Click - System bankowości elektronicznej banku Credit Lyonnais.
 • InterBresok - Internetowa wersja znanego programu Bresok wykorzystywanego przez BreBank. Wzbogacona o wygodniejszy i bardziej przejrzysty interfejs, posiada w znacznej mierze zachowaną kompatybilność z wersją DOS'ową
 • Societe Generale - System bankowości elektronicznej banku Societe Generale
 • BGŻ - Program instalowany na dysku lokalnym komputera. Pozwala na zarządzanie kontami bankowymi klientom Banku Gospodarki Żywnościowej. Wymaga definiowania szablonów importowych i eksportowych.
Powyższe systemy wykorzystywane są przez wiele banków, niejednokrotnie pod zmienioną nazwą. W przypadku, gdy wymagany system nie jest obsługiwany, a udostępnia możliwość eksportu i importu danych, prosimy o zgłaszanie zainteresowania rozbudowy "Naszego Banku" o wskazany system. Zostanie on uwzględniony w najbliższej aktualizacji aplikacji