Nasze kompetencje

Nasze kompetencje są wynikiem zarówno dotychczasowych doświadczeń wdrożeniowych, jak i obranego podejścia do wypełniania oczekiwań naszych Klientów.

Posiadamy tytuł Złotego Autoryzowanego Partnera firmy SAGE. Nasi pracownicy wciąż poszerzają swoją wiedzę i doświadczenie szkoleniami produktowycmi.

Dla zapewnienia skuteczności wdrożenia rozwiązań biznesowo-informatycznych niezbędne jest zapewnienie zarówno indywidualnych, jak i zespołowych umiejętności. Zespół wdrożeniowy musi się składać z konsultantów, którzy dysponują dogłębną wiedzą biznesową (funkcjonalną) dotyczącą zakresu biznesowego wdrożenia, jak również wiedzą programistyczną, która jest niezbędna dla finalnego zbudowania rozwiązania. Ponadto, obok wiedzy biznesowej i programistycznej w zakresie wdrożenia danego rozwiązania, praktycznie każdy projekt wymaga zaangażowania specjalistów w obszarze infrastruktury technicznej, administracji bazami danych w warstwie aplikacyjnej i technicznej, innych dziedzinowych specjalistów. 

Programy dla firm: Sage x3, Symfonia Premium, Forte, Symfonia Sage - usługi informatyczne.