Norma PRO - warsztaty zaawansowane

Temat: Zaawansowane Kosztorysowanie - warsztaty komputerowe w Norma PRO
Wymiar: 2dni / 14h
Godziny: 9.00-16.00
Forma: Warsztaty komputerowe z multimedialnym instruktażem
Lokalizacja: CSP
Cena: 690zł (+VAT)*
Rezerwacja: Ograniczona liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeniaSzkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób aktywnie użytkujących program Norma, sporządzających na co dzień złożone kosztorysy
 • osób zatrudnionych w firmach oraz Instytucjach sporządzających wszelkiego typu kosztorysy złożone oraz oferty przetargowe bazujące na szczegółowych kosztorysach  (np. budowlane, developerskie, projektowe, z zakresu technologii i przemysłowych rozwiązań), także w Instytucjach Państwowych, które uczestniczącą w przetargach, tj. urzędy miast, gmin, placówki budżetowe, instytucje państwowe itp.
 • kosztorysantów, pracowników działów przygotowania produkcji, inspektorów nadzoru oraz osób rozliczających inwestycje
 • kontynuacji poziomu podstawowego

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:

 • użytkownicy aktywnie pracujący z programem, którzy posiadają wiedzę z zakresu obsługi podstawowych funkcji programu Norma
 • podstawowa wiedza z zakresu teorii kosztorysowania
 • znajomość podstawowych pojęć  dot. kosztorysowania oraz branży budowlanej
 • podstawowa znajomość obsługi komputera

Korzyści:

 • aktywna nauka obsługi programu Norma przy samodzielnym stanowisku komputerowym
 • poznanie zaawansowanej funkcjonalności najnowszej wersji programu kosztorysowego pozwalającej na swobodne tworzenie złożonych kosztorysów
 • nabycie umiejętności umożliwiających łatwiejsze i szybsze wykonywanie kosztorysów
 • nabycie umiejętności czytania i korygowania kosztorysów złożonych
 • kameralne grupy do 10os. gwarantują efektywne przyswajanie wiedzy
 • instruktaż multimedialny przez cały czas trwania szkolenia (projektor + ekran)
 • indywidualne konsultacje z Trenerem w trakcie zajęć
 • uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu

Umiejętności zdobywane na szkoleniu - program szkolenia:
Dzień pierwszy
• Wspólny Słownik Zamówień CPV
• Kosztorysy wg FIDIC
• Dopasowanie cen do oczekiwanej wartości kosztorysu.
• Wprowadzanie niestandardowych pozycji:
- modyfikacje
- warianty
- interpolacja i ekstrapolacja norm
• Wprowadzanie pozycji specjalnych:
- czas pracy rusztowań
- koszty transportu materiałów i sprzętu
• Zaawansowane opcje tworzenia narzutów.
• Grupowanie katalogów.
• Edycja bazy normatywnej.

Dzień drugi
• Tworzenie własnych cenników na podstawie kosztorysów.
• Wariantowanie kalkulacji.
• Tworzenie pozycji scalonych.
• Zespołowe tworzenie kosztorysów.
• Rejestracja postępu robót. Raporty rozliczeniowe.
• Sprawdzanie kosztorysu z opcją rejestracji zmian oraz automatyczne porównanie kosztorysów.
• Współpraca z innymi programami, mi.in.:
1) ATH Project:
- zapis kosztorysów w formacie ATH2 (*.xml)
- sposoby importu kosztorysów do programów MS Project
2) CAD Rysunek
- Odczyt i zapis projektów w formatach DWG, DXB, DXF (AutoCAD)
- eksport obmiarów do programu kosztorysowego Norma
• Podsumowanie wiadomości
• Podsumowanie wiadomości


*Cena zawiera: materiały szkoleniowe, obiady, gorące napoje, wodę, zaświadczenie uczestnictwa w wykładzie. Nie zapewniamy noclegów.

Zalecane podsumowanie wiedzy: Internetowy Egzamin ATH