Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. x

Penta B2B

 

 

 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

 

Dotyczy:  

Wdrożenie innowacyjnej platformy informatycznej wykorzystującej metody sztucznej inteligencji celem zwiększenia konkurencyjności spółki Penta na krajowym i międzynarodowym rynku zamówień publicznych. 

Przedmiotem zamówienia jest:

Stworzenie i wdrożenie innowacyjnej platformy informatycznej wykorzystującej metody sztucznej inteligencji

Dofinansowanego w ramach Działania 2.2. Inwestycje Profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje Profilowane – Wsparcie Dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe (PDF) 

Załącznik nr 1a Zestawienie zakupów (PDF)

Załącznik nr 2 Ocena konceptu(PDF)

Załącznik nr 3 Formularz Ofertowy (PDF i DOC)

Kosztorys do Formularza Ofertowego (EXCEL)

Załącznik nr 4 Wzór umowy (PDF)

Załącznik nr 5 Regulamin prezentacji konceptu (PDF)

Załącznik nr 6 Umowa o zachowaniu poufności (PDF i DOC)

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 03 stycznia 2018 r. do godz. 10.00.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki pocztowej lub kurierskiej.

Miejsce składania ofert:

„Penta” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Śląska 35/37 bud. B lok. 310
81-310 Gdynia

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Radosław Nowak 

faks do korespondencji: 58 765 11 53 

Korespondencja  pisemna za pośrednictwem poczty lub składana w sekretariacie Penta,

ul. Śląska 35/37 bud. B lok. 310

 81-310 Gdynia

Czas urzędowania Zamawiającego: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

 

AKTUALIZACJA - 09-01-2018, godz. 12:30 (PROTOKÓL Z WYBORU)

W wyniku postępowania ofertowego dot. "Wdrożenie innowacyjnej platformy informatycznej wykorzystującej metody sztucznej inteligencji celem zwiększenia konkurencyjności spółki Penta na krajowym i międzynarodowym rynku zamówień publicznych. " z dnia 08-01-2018 roku z nadesłanych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: PPHU KONI SALON KOMPUTEROWY

 

 

Realizacja projektu "Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B pomiędzy spółką Penta a firmami współpracującymi w celu automatyzacji procesów biznesowych"

Zapytanie ofertowe dotyczące stworzenie i wdrożenie innowacyjnego systemu automatycznej - elektronicznej wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi firmy PENTA i partnerów biznesowych, w ramach projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B pomiędzy spółką Penta a firmami współpracującymi w celu automatyzacji procesów biznesowych.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 7 lipca 2014 r. do godz. 10.00.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki pocztowej lub kurierskiej.

Miejsce składania ofert:
„Penta” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Władysława IV 43
81-395 Gdynia

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Radosław Nowak
faks do korespondencji: 58 620 66 99
Korespondencja  pisemna za pośrednictwem poczty lub składana w sekretariacie Penta, Gdynia 81-395, ul. Władysława IV 43
Czas urzędowania Zamawiającego: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
 

Dokumentacja do pobrania kliknij link

 

AKTUALIZACJA - 14-07-2014, godz. 12:30

W wyniku postępowania ofertowego dot. "Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B pomiędzy spółką Penta a firmami współpracującymi w celu automatyzacji procesów biznesowych" dnia 14 lipca 2014 roku z nadesłanych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Instytut Edukacji Komputerowe Alicja Bąk.

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

Realizacja projektu PENTA B2B współfinansowanego z POIG 8.2

 

Penta Sp. z o.o. z dniem 29.06.2013r. zakończyła realizację projektu:


„Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy spółką Penta a firmami współpracującymi poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu Penta B2B", 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy podpisanej z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku nr UDA-POIG.08.02.00-22-012/10-00 z dn. 15.06.2011r., Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013.