Płace

Płace
Płace to rozszerzenie do modułu Sage Symfonia Start Mała Księgowość. Jeżeli firma zatrudnia pracowników, warto dokupić rozszerzenie Płace, które zapewni wygodne rozliczanie wynagrodzeń.

Cechy:

  • łatwe prowadzenie ewidencji pracowników,
  • szybkie rozliczanie płac,
  • ewidencja wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
  • naliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy,
  • automatyczne tworzenie zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów – wypłaconych wynagrodzeń, zapłaconych składek i przekazanych zaliczek na podatek dochodowy,
  • tworzenie i wydruk kart wynagrodzeń,
  • generowanie deklaracji podatkowych, w tym również e-deklaracji dzięki rozszerzeniu e-Box,
  • tworzenie deklaracji ZUS.