Norma EXPERT - warsztaty podstawowe

Temat: Podstawy Kosztorysowania - warsztaty komputerowe w Norma EXPERT
Wymiar: 3dni / 21h
Godziny: 9.00-16.00
Forma: Warsztaty komputerowe z multimedialnym instruktażem
Lokalizacja: CSP
Cena: 1090zł (+VAT)*
Rezerwacja: Ograniczona liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszenia
Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób rozpoczynających pracę, bądź już mających styczność z oprogramowaniem Norma
 • osób zatrudnionych w firmach oraz Instytucjach sporządzających wszelkiego typu kosztorysy (np. budowlane, developerskie, projektowe, z zakresu technologii i przemysłowych rozwiązań), także w Instytucjach Państwowych, które uczestniczącą w przetargach, tj. urzędy miast, gmin, placówki budżetowe, instytucje państwowe itp.
 • kosztorysantów, pracowników działów przygotowania produkcji, inspektorów nadzoru oraz osób rozliczających inwestycje

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:

 • początkowi użytkownicy programu Norma
 • znajomość podstawowej wiedzy z zakresu teorii kosztorysowania
 • znajomość podstawowych pojęć  dot. kosztorysowania oraz branży budowlanej
 • podstawowa znajomość obsługi komputera

Korzyści:

 • aktywna nauka obsługi programu Norma przy samodzielnym stanowisku komputerowym
 • poznanie podstawowej funkcjonalności najnowszej wersji programu kosztorysowego pozwalającej na swobodne tworzenie prostych kosztorysów
 • nabycie umiejętności umożliwiających łatwiejsze i szybsze wykonywanie kosztorysów
 • nabycie umiejętności czytania i korygowania kosztorysów prostych
 • kameralne grupy do 10os. gwarantują efektywne przyswajanie wiedzy
 • instruktaż multimedialny przez cały czas trwania szkolenia (projektor + ekran)
 • indywidualne konsultacje z Trenerem w trakcie zajęć
 • uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu

Umiejętności zdobywane na szkoleniu - program szkolenia:
Dzień pierwszy
• Wprowadzenie do programu „Norma Expert”
• Omówienie okna głównego programu
• Widoki kosztorysu i możliwości dopasowania programu do potrzeb użytkownika
• Rodzaje kosztorysów Katalogi norm - wprowadzanie pozycji, wyszukiwanie pozycji, tworzenie katalogów własnych
• Edycja przedmiaru / obmiaru – wstawianie i opisywanie pozycji, wykorzystanie funkcji matematycznych i wzorów, definiowanie stałych
• Bezpieczeństwo – definiowanie praw dostępu, tworzenie kopii awaryjnych, zapisywanie wersji kosztorysu

Dzień drugi
• Działy kosztorysu – definiowanie i modyfikowanie działów (elementów) w kosztorysie
• Pozycje kosztorysu – omówienie różnych typów pozycji, wstawianie, edycja, kopiowanie, przenoszenie i scalanie, wyszukiwanie
• Bazy cenowe – import, zakładanie nowych i edycja cenników Narzuty kosztorysu – definiowanie, modyfikowanie, usuwanie
• Wydruki – opcje ustawień, zestawy, style i szablony wydruków

Dzień trzeci
• Zaawansowane możliwości programu „Norma Expert”
• Kosztorysy wariantowe
• Kosztorysy wg FIDIC
• Wspólny Słownik Zamówień CPV
• Rozliczanie odpadów
• Historia zmian w kosztorysach i cenach
• Porównywanie kosztorysów
• Sprawdzanie kosztorysów
• Współpraca z innymi programami: export do .pdf i .xls
• Podsumowanie wiadomości

 


*Cena zawiera: materiały szkoleniowe, obiady, gorące napoje, wodę, zaświadczenie uczestnictwa w wykładzie. Nie zapewniamy noclegów.

Zalecane podsumowanie wiedzy: Podstawy Kosztorysowania - zasady teoretyczne