Rozwiązania Athenasoft

Firma Athenasoft Sp. z o.o. jest wiodącym na rynku polskim producentem i dostawcą rozwiązań informatycznych dla budownictwa. Od 10 lat dostarcza najnowocześniejsze systemy informatyczne przeznaczone dla budownictwa i administracji państwowej oraz aplikacje wspomagające zarządzanie procesami inwestycyjnymi.

Spośród szerokiej gamy produktów Athenasoft, najbardziej rozpowszechnione są programy do kosztorysowania Norma PRO i Norma STANDARD. Ich szacunkowy udział w rynku programów kosztorysowych wynosi ponad 60%.
Athenasoft oferuje także narzędzia informatyczne do liczenia wartości kosztorysowej inwestycji (WKI) Viking,  szacowania kosztów inwestycji KOBI, zarządzania firmą - Fortuna  i system Capital. Aplikacja wspomagająca import obmiarów do Normy oraz umożliwiająca sporządzanie dwuwymiarowych rysunków technicznych CAD Rysunek oraz moduły ATHProject, ATHExcel, Ocena, Wykopy, Stawka 2 stanowią - poza Normą PRO i Vikingiem - składowe Systemu Athena.
Program NORMA PRO i System CAPITAL zostały nagrodzone medalami Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Athenasoft jest wydawcą kwartalnika Buduj z Głową. To publikacja elektroniczna, wydawana na płytach CD i skierowana do branży budowlanej, administracji państwowej oraz samorządowej. Poza aktualizacją programów Norma i opisem najnowszych funkcji zawiera omówienie istotnych wydarzeń branżowych, wiodących tematów, przepisów prawnych; opinie autorytetów z dziedziny kosztorysowania i pokrewnych.

Athenasoft jest firmą, która wykorzystuje nowoczesne rozwiązania i technologie. Oferowane oprogramowanie jest dopasowane do specyfiki rynku polskiego, obowiązujących przepisów prawnych oraz do wymogów związanych z integracją z Unią Europejską.

Firma Athenasoft gwarantuje ciągły rozwój i doskonalenie poziomu oferowanych produktów i usług oraz systemu zarządzania jakością. Gwarancja ta udokumentowana jest wdrożonym w 2004 roku system zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.