Rozwiązania Microsoft

Firma Microsoft została zbudowana w oparciu o przekonanie, że technologia, jeśli uczynić ją dostępną i przyjazną – jest doskonałym narzędziem do rozwoju i realizacji marzeń, pozwala na pełne wykorzystanie możliwości, drzemiących w nas samych i otaczającym świecie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że potencjał, jaki niesie ze sobą rozwój technologii, nie jest do końca wykorzystywany. Dlatego – zarówno w Polsce jak i na całym świecie Microsoft podejmuje wysiłki, mające na celu wyrównanie szans w dostępie do narzędzi i umiejętności informatycznych.

Jako firma jesteśmy przekonani, że każde odnoszące sukcesy przedsiębiorstwo jest zobowiązane do korzystania z zasobów i kształtowania rzeczywistości w taki sposób, aby pozytywnie wpływać na świat i ludzi. Działalność Microsoft pozostaje w zgodzie z ideą odpowiedzialności społecznej firmy. Poprzez zastosowanie nowatorskich technologii, partnerstwo z rządem, przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi, Microsoft stara się stwarzać ludziom na całym świecie możliwości do nauki i doskonalenia, przyczyniać się do rozwoju gospodarczego i służyć dobru publicznemu.