Środki Trwałe

Sage Symfonia Środki Trwałe

Sage Symfonia Środki Trwałe - zapewnia ewidencję i amortyzację środków trwałych oraz zapewnia kontrolę nad posiadanym majątkiem firmowym.

Szczegółowe informacje

 • Ewidencja i amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa
 • Amortyzowanie środka trwałego metodą liniową, degresywną lub indywidualną
 • Obsługa niskocennych składników majątku
 • Automatyczne wyznaczanie odpisów amortyzacyjnych
 • Aktualizacja wyceny wartości środków trwałych
 • Szeroki wybór zestawień i raportów
 • Integracja z Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Zalety

 • Kontrola nad posiadanym majątkiem program wspiera obsługę środków trwałych i pozwala na zaplanowanie i rejestrowanie zdarzeń dotyczących ich eksploatacji. Dzięki temu użytkownicy mogą mieć pod stałą kontrolą stan posiadania oraz terminowe wykonywanie cyklicznych zdarzeń.
 • Oszczędność czasu program wspiera użytkowników w codziennej pracy. Automatycznie generuje plan amortyzacji i polecenia księgowania. Automatycznie wylicza nowe wartości środków trwałych czy korekty planu amortyzacji. Dzięki temu pozwala zaoszczędzić czas poświęcony na dokonywanie tych operacji.
 • Usprawnienie pracy działu księgowości poprzez automatyzację ustawień parametrów księgowań czy eliminację ręcznych księgowań naliczeń amortyzacyjnych.
 • Szybki dostęp do niezbędnych informacji - szczegółowy opis środka trwałego, ewidencja miejsc użytkowania środków trwałych a także ich elastyczne grupowanie, pozwala na szybki dostęp do informacji na temat stanu posiadania oraz ich lokalizacji.