Symfonia HM - warsztaty średniozaawansowane

Temat: Symfonia Handel - poziom średniozaawansowany
Wymiar: 2dni / 14h
Godziny: 9.00-16.00
Forma: Warsztaty komputerowe z multimedialnym instruktażem
Lokalizacja: CSP
Cena: 700zł (+VAT)*
Rezerwacja: Ograniczona liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszenia

Szkolenie przeznaczone dla:

  • którzy rozpoczynają pracę z programem, dla firm średnich i dużych. Uczestnik nauczy się uzupełniania kartotek i ich modyfikacji, definiowania towarów, zasad przygotowania bilansu otwarcia magazynu, wystawiania dokumentów magazynowych i handlowych. Przećwiczona zostanie praca z wystawionymi dokumentami, wyszukiwanie i sortowanie danych, druk dowolnych raportów i zestawień programu, współpraca z MS Excel.

Umiejętności zdobywane na szkoleniu - program szkolenia:

1. Parametryzacja pracy programu – ustawienia zaawansowane.
1.1. Ustawienia drukarek fiskalnych.
1.2. Ustawienia kas fiskalnych.
1.3. Tworzenie magazynów.
1.4. Definiowanie typów dokumentów i ich serii numeracji.
1.5. Definiowanie rejestrów VAT.
2. Tworzenie bazy kontrahentów.
2.1. Zakładanie kartotek kontrahentów - przypomnienie.
2.2. Wykorzystanie rodzajów i katalogów
3. Wprowadzanie towarów.
3.1. Zakładanie kartotek towarów.
3.2. Wykorzystanie rodzajów i katalogów
4. Zestawy i komplety.
4.1. Zastosowanie i wykorzystanie zestawów.
4.2. Zastosowanie i wykorzystanie kompletów
5. Kalkulacja cen w programie.
5.1. Cena bazowa i sprzedaży, ceny walutowe.
5.2. Ceny zakupu, walutowe.
5.3. Polityka rabatowa.
6. Bilans otwarcia magazynu - sposoby wprowadzania bilans otwarcia dla magazynu.
7. Wystawianie dokumentów zakupu i sprzedaży - przypomnienie. 
7.1. Wystawianie korekt dokumentów zakupu i sprzedaży-przypomnienie. 
7.2. Wystawienie dokumentów walutowych sprzedaży. 
7.3. Wystawianie dokumentów walutowych zakupu. 
7.4. Wystawianie dokumentów płatniczych. 
7.5. Wprowadzanie rozliczeń gotówkowych i bankowych. 
7.6. Wystawianie faktur zaliczkowych. 
7.7. Wystawianie faktur wewnętrznych. 
7.8. Wystawianie dokumentów magazynowych (wewnętrznych i zewnętrznych). 
7.9. Wystawianie korekt dokumentów magazynowych (wewnętrznych i zewnętrznych). 
7.10. Przesunięcia międzymagazynowe.
8. Zamówienia – kontrakty. 
8.1. Wystawianie kontraktów i zamówień. 
8.2. Realizacja kontraktów i zamówień
9. Inwentaryzacja  - wykonanie operacji inwentaryzacji w programie.
10. Raportowanie w programie.
10.1. Wykonywanie raportów i zestawień.
11. Archiwizacja danych.
11.1. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa.
11.2. Odtworzenie kopii bezpieczeństwa.

*Cena zawiera: materiały szkoleniowe, obiady, gorące napoje, wodę, zaświadczenie uczestnictwa w wykładzie. Nie zapewniamy noclegów.