Symfonia KDP - warsztaty średniozaawansowane

Temat: Symfonia Kadry i Płace - poziom średniozaawansowany
Wymiar: 2dni / 14h
Godziny: 9.00-16.00
Forma: Warsztaty komputerowe z multimedialnym instruktażem
Lokalizacja: CSP
Cena: 700zł (+VAT)*
Rezerwacja: Ograniczona liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszenia

Szkolenie przeznaczone dla:

 • którzy rozpoczynają pracę z programem, dla firm średnich i dużych, zarówno z prostym systemem wynagrodzeń (wynagrodzenie zasadnicze, godzinowe, premie), jak również dla firm z bardziej skomplikowanym systemem wynagrodzeń (nietypowe składniki wynagrodzeń, różnego typu potrącenia). Umożliwia zapoznanie się nie tylko  z podstawowymi funkcjami programu, ale również ze sposobem definiowania własnych elementów kadrowo-płacowych, wzorców czasu pracy oraz zdarzeń kadrowych.

Umiejętności zdobywane na szkoleniu - program szkolenia:

 • Omówienie filozofii programu.
 • Tworzenie nowych elementów kadrowo-płacowych (składników wynagrodzeń,  potrąceń, naliczeń od listy płac itp.).
  - Omówienie typów elementów kadrowo-płacowych.
  - Szczegółowe zapoznanie się z budową poszczególnych elementów. 
  - Definiowanie własnych elementów kadrowo-płacowych.
 • Zestawy elementów kadrowo-płacowych.
  - Uzupełnianie składu list płac oraz kart wynagrodzeń, tworzenie własnych list płac oraz kart wynagrodzeń i pasków dla pracowników. 
  - Uzupełnianie zestawów kadrowych o nowe elementy kadrowe.
 • Definiowanie wzorców kadrowo-płacowych - omówienie sposobu funkcjonowania wzorców w programie i możliwości ich wykorzystania.
 • Zdarzenia. 
  - Funkcje zdarzeń w programie. 
  - Kartoteka zdarzeń i akcji. 
  - Modyfikacja zdarzenia przyjęcia do pracy.
 • Modyfikacja kalendarzy. 
  - Tworzenie wzorców dni roboczych. 
  - Tworzenie tygodniowych wzorców czasu pracy. 
  - Inicjalizacja kalendarza dla wzorca pracownik etatowy. 
  - Tworzenie wzorców czasu pracy z uwzględnieniem czasu pracy dla pracowników na niepełnym etacie. 
  - Omówienie roli poprawnego zdefiniowania czasu pracy dla rozliczeń urlopowych.
 • Omówienie roli funkcjonalności Okresów płacowy i List płac. 
  - Dodawanie okresów podstawowych. 
  - Dodawanie okresów pomocniczych dla list dodatkowych (urlopy macierzyńskie, wychowawcze, świadczenia socjalne, umowy cywilno-prawne, itp. 
  - Zmiana właściwości okresu. 
  - Wybór okresu do pracy. 
  - Zamykanie, naliczanie okresów. Omówienie roli zamykania okresów dla poprawności naliczeń i wydruku raportów.
  - Listy płac – równoczesna funkcjonalność dla okresów .
  - Dodawanie Listy płac podstawowej.
  - Dodawanie List płac pomocniczych (np. Ryczałt samochodowy).
  - Zmiana właściwości List płac
  - Edycja Listy płac.
  - Naliczanie, zamykanie List płac.
 • Pracownicy.
  - Wprowadzanie pracowników.
  - Tworzenie systemu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przed rozpoczęciem pracy w programie Kadry i Płace.
  - Przyjmowanie nowych pracowników, zwalnianie pracowników, aneksy do umów o pracę.
  - Rozliczanie chorób, urlopów, zasiłków macierzyńskich i wychowawczych, itp.
  - Wprowadzanie danych uzupełniających do wyliczania zasiłków i urlopów.
  - Sposoby wprowadzania zdarzeń do kalendarzy pracowników.
  - Wprowadzenie danych płacowych i kadrowych.
 • Umowy cywilnoprawne – wprowadzanie i rozliczanie.
  - Umowy zlecenia, umowy o dzieło, prawa autorskie.
  - Umowy jednorazowe oraz rozliczane w dłuższych okresach czasu.
 • Raporty - wydruk listy płac, kart wynagrodzeń , przelewów dla pracowników, PIT, deklaracji ZUS oraz wybranych raportów kadrowych.
 • Archiwizacja danych.
   

*Cena zawiera: materiały szkoleniowe, obiady, gorące napoje, wodę, zaświadczenie uczestnictwa w wykładzie. Nie zapewniamy noclegów.