Symfonia KDP - warsztaty zaawansowane

Temat: Symfonia Kadry i Płace - poziom zaawansowany
Wymiar: 1dzień / 7h
Godziny: 9.00-16.00
Forma: Warsztaty komputerowe z multimedialnym instruktażem
Lokalizacja: CSP
Cena: 350zł (+VAT)*
Rezerwacja: Ograniczona liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszenia

Szkolenie przeznaczone dla:

  • użytkowników pracujących juz z programem Kadry i Płace. Umożliwia zapoznanie się z zaawansowanymi funkcjami programu.

Umiejętności zdobywane na szkoleniu - program szkolenia:
1. Opis filozofii programu Symfonia Kadry i Płace.
2. Kartoteka pracowników.
3. Dane kadrowe.
4. Zdarzenia.
5. Raporty kadrowe.
6. Kalendarze.
7. Operacje grupowe w programie.
8.1. Zbiorcze wprowadzanie danych kadrowych.
8.2. Zbiorcza edycja zdarzeń.
8.3. Zbiorcza inicjalizacja kalendarzy.
8.4. Zbiorcza realizacja zdarzeń
8. Okresy płacowe i Listy płac.
9.1. Definiowanie okresów.
9.2. Ustawienia szablonów i zestawów wzorców list płac.
9.3. Miesiące-lata.
9.4. Ustalanie sposobu wyświetlania List płac.
9.5. Ustalenie właściwości List płac.
10. Wzorce kadrowo-płacowe -przyporządkowania do wzorców kadrowe i płacowe.
11. Elementy kadrowo-płacowe.
12. Transakcje.
13. Umowy cywilno-prawne.
14. Formuły.
15. System wynagrodzeń.
16. Wydruki płacowe.
17. Definiowana lista płac.
18. Deklaracje i przelewy.
19. Współpraca z FK.
20. Otwartość Systemu.
21. Archiwizacja danych

*Cena zawiera: materiały szkoleniowe, obiady, gorące napoje, wodę, zaświadczenie uczestnictwa w wykładzie. Nie zapewniamy noclegów.