Obsługa komputera - warsztaty zaawansowane

Temat: Obsługa komputera - poziom zaawansowany
Wymiar: 5dni / 40h
Godziny: 9.00-16.00
Forma: Warsztaty komputerowe z multimedialnym instruktażem
Lokalizacja: CSP
Cena: 1000zł (VAT zw.)*
Rezerwacja: Ograniczona liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszenia

Termin/Rezerwacja/Zapytanie: penta@penta.com.pl

Korzyści:

  • aktywna nauka obsługi aplikacji Microsoft przy samodzielnym stanowisku komputerowym
  • nabycie umiejętności umożliwiających łatwiejsze i szybsze wykonywanie czynności na komputerze
  • kameralne grupy do 10os. gwarantują efektywne przyswajanie wiedzy
  • instruktaż multimedialny przez cały czas trwania szkolenia (projektor + ekran)
  • indywidualne konsultacje z Trenerem w trakcie zajęć
  • uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu

 

*Cena zawiera: materiały szkoleniowe, obiady, gorące napoje, wodę, zaświadczenie uczestnictwa w wykładzie. Nie zapewniamy noclegów.

Ze względu na ciągłe doskonalenie treści kursów oraz różnice w tempie realizacji programu w poszczególnych grupach, program rzeczywiście realizowany może nieznacznie odbiegać od prezentowanego powyżej.