Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. x

Aktualności

Sage Symfonia ERP z możliwością generowania plików JPK już jest!


Sage Symfonia ERP z możliwością generowania plików JPK już jest!

Od 3 czerwca 2016 roku dostępna jest najnowsza wersja programu Sage Symfonia ERP 2016.1, która pozwala wygenerować pliki JPK

Poniżej zmiany jakie wprowadziliśmy do poszczególnych modułów:

1. Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Moduł Finanse i Księgowość dostosowano do przedstawienia w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego:

 • ksiąg rachunkowych,
 • rejestrów VAT
 • wyciągów bankowych

Raport przygotowujący pliki JPK dostępny jest w kartotece Urzędy w menu zakładkowym Raporty, polecenie Jednolity plik kontrolny.

Zaktualizowano schemę deklaracji CIT-8 (23).


2. Sage Symfonia ERP Handel
Moduł handlowy dostosowano do przedstawienia danych w postaci Jednolitego Pliki Kontrolnego

 • Faktur sprzedaży
 • Faktur zakupu
 • Dokumentów magazynowych

Raporty przygotowujące plik JPK dodano do wydruków (przycisk Wydruki) kartotek Sprzedaż, Zakup, Magazyn

Kolejną nowością jest dodanie funkcjonalności rejestracji wymiarów dokumentów. grupie ustawień Wymiary analityczne dodano grupę ustawień wymiarów Dokumenty. W grupie tej znajdują się definicje wymiarów dla poszczególnych grup dokumentów: magazynowych, sprzedaży, zakupu, zamówień obcych, zamówień własnych


3. Sage Symfonia ERP Kadry i Płace
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

Dnia 10.03.2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe stanowisko dotyczące za-sad rozliczania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego i wykazywania go w deklaracjach rozliczeniowych. Kwotę zasiłku macierzyńskiego wykazywaną w deklaracji ZUS RCA należy zwiększyć o kwotę podwyższenia. Łączna kwota stanowi podstawę do naliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez budżet państwa.

Kalendarz firmy na rok 2017:

 • Ustawiono święta na rok 2017


Wartości danych kadrowych na rok 2016

 • Roczna stopa odsetek od 2016-01-01 -7%4. W kolejnym wydaniu Sage Symfonia ERP zostanie zrealizowane
W związku z późnym opublikowaniem szczegółowych wytycznych od Ministerstwa Finansów, dotyczących sposobu przygotowania poszczególnych plików JPK a także brakiem niektórych informacji, uzupełnimy w kolejnym wydaniu:

Wysyłanie do JPK_FA:

 • faktur VAT RR
 • faktur ze stawką NP (odwrotne obciążenie i pozostałe)


JPK_WB – Wyciąg Bankowy:

 • Pobieranie salda początkowego Wyciągu Bankowego wynikającego z rozrachunków
 • Ignorowanie zapisów przeszacowań walut na Wyciągu Bankowym i innych, które mają nie być uwzględniane przy eksporcie JPK bo nie są operacjami z wyciągu


JPK_VAT: Pobieranie danych z dokumentu powiązanego z zapisem w Ewidencji Danych Podatkowych (EDP)

Podpięcie kontrolki z listą Zespołów kont (potrzebne do JPK_KR – Księgi Rachunkowe) – w oknie będzie można wypełnić nazwy Zespołów Kont stosowanych w przedsiębiorstwie (obecnie nazwy wpisane są na stałe).

JPK_FA – różne daty wybierania danych do pliku JPK – zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, organy kontrolujące będą mogły wskazać, wg której daty chcą otrzymać dane w JPK (np. dla faktur wg daty wystawienia lub daty wpływu lub daty operacji).

Przesyłanie wyeksportowanych danych do Ministerstwa Finansów.

 


PRZYPOMINAMY

Uchwalona przez Sejm w 2015 roku ustawa o zmianie ordynacji podatkowej oraz innych ustaw, wprowadza obowiązek udostępniania danych dla potrzeb kontroli podatkowych w postaci elektronicznej - Jednolitego Pliku Kontrolnego, czyli wyciągu z ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, faktur itd.

 

Wymóg posiadania oprogramowania pozwalającego na zaawansowane kontrole podatkowe będzie wprowadzany sukcesywnie od 1 lipca 2016 roku i obejmie docelowo wszystkich polskich przedsiębiorców. Brak tego rozwiązania w wezwanym do kontroli przedsiębiorstwie, oznaczał będzie odpowiedzialność karno-skarbową. W pierwszej kolejności kontroli poddawane będą duże przedsiębiorstwa.

 

Wszystkie firmy powinny dostosować wewnętrzne procedury i oprogramowanie, żeby przygotować się do przyszłych kontroli Urzędu Skarbowego na podstawie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

 

Użytkownicy aktualizowanych na bieżąco programów z linii Symfonia ERP moga być spokojni, że producent oprogramowania, firma SAGE - dostosuje najbliższe wersje, w zakresie wymaganych struktur JPK. W dalszej kolejności producent oprogramowania planuje dostosowanie do wymogów JPK oprogramowania z linii Symfonia. Zachęcamy zatem do aktualizowania posiadanego w Państwa firmie oprogramowania Symfonia i Symfonia ERP.

 

Warto już dzisiaj sprawdzić czy używane w firmie oprogramowanie będzie spełniało wymagane przez prawo standardy.

 

 

 

Szczegóły dostępne w Dziale Handlowym Penta: